Abdülaziz Mahallesi 
Amberreis Caddesi
Can Apartmanı No:8/2  Meram/Konya
Tel : 0 332 3540414 - 0 549 3540414
Vize nedir?

Vize, bir devletin ülkesine seyahat edecek bir yabancının pasaportuna koyduğu ve bu yabancının ülkesine girebileceğini gösteren bir kayıttır.

Yeşil pasaport nedir?

1 - 3 kadro dereceli devlet memurlarına, emeklilerine ve ailelerine verilen özel pasaporttur bu pasaport ile dünyanın birçok ülkesinde vizesiz seyahat yapabilirsiniz temini için ilgili kuruluşa müracaat edilmesi gerekir 4 adet fotoğraf, ikametgah senedi ve bakanlıktan 1 derecede görevli veya emekli olunduğunu belgeleyen dokümanlar.

Vize ihlali nedir? Sonuçları ne olur?

Ziyaret ettiğiniz ülkeden sınır dışı edilirsiniz hakkınızda ülkeye sürekli veya geçici giriş yasağı konulabilir ve/veya para cezası ödemek zorunda kalabilirsinizVize ihlali, aldığınız vizenin üzerinde belirtilen süreden daha fazla vizeyi veren ülkede kalmanız veya vizeyi veriliş amacı dışında kullanmanızdır örneğin; bir öğrenci vizesi ile çalışmak veya, turist vizesi ile öğrenim görmek vize ihlalidir.

Askerlik durumu ile ilgili evrak getirmem gerekir mi?

Pasaport müracaatlarında askerlik durumunuzla ilgili hiçbir belge istenilmemektedir askerlik durumunuzla ilgili inceleme pasaport şube müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Başvurum reddedilirse, nasıl itiraz edebilirim?

Vize başvurunuzun reddi halinde, itiraz için yargı yolunun açık olduğu ülkeler sayıca fazla değildir ayrıca, genelde uzun zaman alan mahkeme süreci sonunda mahkemenin devlet aleyhine sonuçlanma olasılığı çok zayıftır diğer önemli bir husus, bir devletin yasaları yargı yolunu vize müracaatçısının itirazı için açık tutuyorsa, bu davaya o devletin mahkemeleri bakacaktır dolayısıyla, o ülkenin bir avukatını tutmanız gerekmektedir.

Bir ülkenin hangi temsilciliğinden vize alabilirim?

Uluslararası kural; vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerden yapmanızdır örneğin; almanyada daimi ikametiniz var ve malezyaya seyahat edecek iseniz, vize başvurunuzu bu ülkedeki malezya temsilciliğine yapabilirsiniz ukraynada oturma ve çalışma iznine sahipseniz, isviçredeki ABD temsilciliği vize başvurunuzu daimi ikametinizin olduğu yerdeki (ukrayna) abd temsilciliğine yapmanızı telkin edecektir bir ülkenin Türkiyede birden çok başkonsolosluk ve konsolosluğu var ise, vize başvurunuzu ikametinizin bulunduğu yere yakın olan temsilciliğe yapmanız gerekir.

Bir ülkenin vize başvurumu reddetmeye hakkı var mıdır?

Uluslararası hukukta devletlerin ulusal egemenlik yetkileri esastır bu egemenliklerini sınırları içerisinde çıkardıkları yasalar ile diledikleri gibi kullanırlar ulusal egemenlik yetkileri arasında ülkelerine hangi yabancıların hangi koşullarla girebileceklerini belirlemek de vardır vize bu amaca hizmet etmektedir devletin bu yetkisi uluslararası hukuk bakımından tartışılmazdır devletler egemenlik yetkilerini kendi iradeleriyle sınırlayabilirler.

Evlenme boşanma halinde medeni hal değişikliğini pasaportuma kaydettirmek için ne yapmam gerekmektedir?

Pasaportla ilgili her türlü işlemde nüfus cüzdanınızdaki bilgiler esas alınacağından nüfus cüzdanınızda gerekli değişikliği (evli, bekar vs ) yaptıktan sonra pasaport yenileme müracaatında bulunmanız gerekmektedir medeni hal değişikliği mevcut pasaportunuzda yapılamayacağından pasaportunuzun iptal edilerek yeni pasaport verilmesi gerektirmektedir.

Kimlere vize verilmez?

Bir ülkeye hangi yabancının girebileceğine karar vermek, uluslararası hukuka göre, o devletin egemenlik yetkilerindendir bu husus, tartışılmaz temel bir kuraldır devletler ülkelerine hangi yabancıların girebileceğini kendi ulusal çıkarlarına göre belirlerler her devletin ülkesine girmeleri yasaklı/sakıncalı yabancılar listesi vardır ayrıca, yasaklılar listesinde bulunmayan bir yabancıya, ekonomik olarak yük olabileceği, kamu düzenini bozabileceği ve kamu sağlığına risk oluşturabileceği gerekçeleriyle vize verilmemesi mümkündür.

Pasaport işlemleri ile ilgili formları nereden temin edebilirim? bu formlar nasıl doldurulur?

Pasaport istek formunu ve diğer tüm matbu form ve dilekçe örneklerini pasaport şube müdürlüğünden temin edebilirsiniz. Pasaportları size ne zaman teslim etmek gerekir? Türk pasaportlarına vize uygulanan ülkelerle ilgili belgeler, istenilen sayıda fotoğraf ve geçerli pasaportlar eğitime gidilecek tarihden 16 iş günü öncesine kadar teslim edilmelidir herhangi bir gecikmeden dolayı doğacak aksaklıklardan firmamız kesinlikle sorumlu tutulamaz buna bağlı olarak şirketimizin yapmış olduğu zorunlu harcamalar (iadesiz uçak bileti, ön rezervasyon masrafları, vize masrafları vb ) yolcumuzdan taleb edilir hareket tarihine kadar vize ücretlerindeki olabilecek fiyat artışları müşteriden taleb edilir yurtdışı gezileri için en az altı aylık pasaport gereklidir.

Pasaportuma vize başvurusunda bulunduğum temsilcilik kaşe vurdu bunun anlamı nedir?

Temsilciliklerin kaşe vurmaları giderek yaygınlaşan bir uygulamadır bu tür kaşelerde çoğunlukla, temsilciliğin bulunduğu kentin adı veya kısaltması ile bir tarih (başvurunun işlem gördüğü tarihtir) bulunur pasaportunuzdaki böyle bir kayıt tekrar başvuruda bulunmanıza engel değildir bu kayıt diğer temsilciliklere yapacağınız başvurularınızın reddedileceği anlamına gelmez.

Pasaportumdaki kaşe insan haklarının çiğnenmesi değil midir?

Seyahat özgürlüğü temel insan haklarındandır ancak, devletlerin ülkelerine hangi yabancıların gireceklerine karar verme yetkileri tam ve tartışılmaz bir uluslararası hukuk ilkesidir unutulmaması gereken husus, vize uygulaması tanımı itibariyle seyahat özgürlüğüne yönelik başlıbaşına bir sınırlamadır sizin, bir ülkeye girememeniz, seyahat özgürlüğünüzün sınırlanması gibi görünse de, devletlerin de sizin ülkelerine girip giremeyeceğinize karar verme hakkı vardır sözkonusu kaşe ise, esasen, temsilciliğin yapılan işlemi izlemesine yardımcı olmaktadır bir pasaport, hamilinin bir ülkeye seyahat edebileceğine ilişkin hamilinin lehine kayıtlar içerebileceği gibi, aleyhine kayıtlar da içerebilir.

Vize alırken hangi belgeler istenir?

Vize başvurusunda istenilen belgeler ülkeden ülkeye ve hatta zamandan zamana büyük değişiklikler gösterebilmektedir ilgili temsilcilikten bilgi alınması gerekmektedir.

Vize başvurularında nelere özellikle dikkat etmek gerekir?

Vize başvurunuzu olabildiğince erken bir tarihte (örneğin, bir ay öncesinden) yapınız! çalışma ve öğrenim amaçlı vizelerin alınması ülkeden ülkeye değişmekle beraber, 2 - 3 ay veya daha uzun bir zaman sürebilir ! vize başvurunuzda pasaportunuzun geçerlilik süresinin başvurduğunuz tarihten ileriye doğru en az bir yıl olmasına özen gösteriniz! yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvurunuz kabul edilse ve vizenizi alsanız dahi, sınırdan geri çevrilmeniz mümkündür! vize başvurunuz reddedilebilir red nedenini açıklama zorunluluğu bulunmamakla beraber, bazı ülkeler yazılı ve/veya sözlü açıklama yapmaktadırlar!

Vize başvurum reddedilirse, tekrar başvurabilir miyim?

Genelde ilgili ülkeler başvuru sayısına sınırlama koymamaktadırlar ancak, koşullarınızda (ekonomik durumunuzun iyileşmesi, seyahat nedeninizin farklı olması gibi) bir değişiklik yok ise, ikinci başvuru zaman kaybına yol açacaktır.

Vize Mülakatında Büyükelçilik Görevlisi Ne Tür Sorular Sorabilir?

Gitmek istediğiniz ülkeye hangi amaçla gitmek istiyorsunuz? Daha önce yurtiçinde veya yurtdışında nerelere yerli veya yabancı turist olarak gittiniz? Eğitim amacıyla gidiyorsanız, Türkiye'de mezun olduğunuz okul ve bölümle, yurtdışında almayı düşündüğünüz okul arasında ilişki var mı?, Türkiye'de ne iş yapıyorsunuz? En son hangi işte çalıştınız? İngilizce öğrenmek sizin mesleğinde ne kadar gerekli? Hangi okuldan mezun oldunuz? Okulunuzdan ne zaman mezun oldunuz? Mezun olduğunuz eğitim dalı Türkiye'de iş bulmada kolay bir dal mı? Şu anda mezun olduğunuz dalla ilgili bir iş yapıyor musunuz? Okuldan mezun olduktan sonra hangi işlerde çalıştınız? Amacınızı gerçekleştirecek maddi gücünüz var mı? Aylık kazancınız ne kadar? Aileniz ne iş yapıyor, kaç kardeşsiniz, ailenizde geçimi kimler sağlıyor, anneniz, babanız kardeşleriniz ne iş yapıyor? Evli iseniz, eşiniz ne iş yapıyor? Eşiniz şu anda nerede oturuyor, kaç çocuğunuz var? Gideceğiniz ülkede tanıdık ve akrabalarınız var mı?

Vize Ücretini, ne şekilde iade alabilirim?

Hayır. Bu ücret vize başvurusunun değerlendirilmesi ve vize işlem masraflarını ve idari harcamaları karşılaması amacıyla alınmakta ve kesinlikle iade edilmemektedir.

.